Nyheter

Esperanto – För en fredlig samexistens mellan skilda folk och kulturer
Doktor Esperanto var det pseudonym som upphovsmannen till språket använde och som gav namn till det mest spridda planerade språket. Hans riktiga namn var dr. Ludwig Lejzer Zamenhof och han föddes i Polen i mitten…
Läs mer
Rolig och rar eller lugn och märklig?
Trots att de skandinaviska språken är lika varandra på många sätt så finns det några fallgropar. Däribland så kallade falska vänner – Ord som ser likadana ut och uttalas på samma sätt men som har…
Läs mer
Jag har det på tungan… Lethopedia!
Lethopedia är termen för att ha ett ord på tungan. Det kommer från grekiskans lḗthē (glömska) och λόγος (lógos, ord). Alla känner nog igen den frustrerande känslan av att ordet man vill använda fastnar på…
Läs mer
Hull tångan rätt i mun!
Språket är kanske det som särskiljer oss allra mest från andra arter. Det är språket som ligger till grund för många av människans utmärkande beteenden. Utan det hade vi knappast utvecklat saker som teknik eller…
Läs mer
Ett tids- och resursbesparande affärssystem
På Global Text använder vi oss sedan en tid tillbaka av XTRF – ett system som förenklar och gör arbetet mer effektivt.  XTRF fungerar som en plattform där vi kan samla information, analysera texter och…
Läs mer
Nya ord och gamla nyord
Greta Thunberg med sitt arbete för klimatet har inte bara bidragit till ordet Gretaeffekten i 2019 års nyordslista. Medvetenheten kring klimat och miljö är ämnet för ett flertal av de nya orden. Om det tidigare…
Läs mer
Att följa eller inte följa lagen
I språklagen kan vi bland annat läsa att svenska språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Precis vad det innebär och för vem språket ska vara begripligt är dock subjektivt. Huruvida lagen…
Läs mer
Engelsk vs amerikansk engelska
Engelska är ett av världens största språk med ungefär 330 miljoner modersmålstalare, och talas som andraspråk av runt en miljard människor. Därtill fungerar det som ett ”lingua franca” i stora delar av världen, ett slags…
Läs mer

Ett ögonblick!

Din förfrågan hanteras