Tvåspråkighet gör dig kreativ

Sommaren står för dörren och våra svenska städer fylls med människor från andra länder och vi själva kanske åker utomlands. En utlandssemester är en perfekt chans att få användning för språkkunskaper i ett andra eller tredje språk.

Vad finns det då för fördelar med att kunna flera språk? Det sägs att kunskaper i ett andraspråk ökar kreativiteten. Kreativitet handlar om en förmåga att se ovanliga samband, tänka på ett nytt sätt och hitta nya lösningar. Hur kunskaper i flera språk och kreativitet samverkar är inte riktigt fastställt ännu men forskarna menar att om man kan flera språk flytande står man i kontakt med flera språksystem samtidigt.

Dessa språksystem försöker hela tiden att inkräkta på varandra och hjärnan måste då ständigt sortera och blockera de språksystem som inte används för tillfället. Tvåspråkiga har därför en bättre förmåga att byta fokus mellan olika uppgifter, stänga ute distraktioner och hålla ny information i minnet. Dessutom kommer tvåspråkiga, genom sina språkstudier, i kontakt med kulturer, värderingar och traditioner som skiljer sig från hemlandets, och de ser då världen från ett nytt perspektiv.

Språk handlar i första hand om att kommunicera, och det viktigaste när man lär sig ett nytt språk är inte att tala språket korrekt grammatiskt. Självklart är det viktigt att använda ett språk grammatiskt korrekt, men grammatiken är främst ett verktyg för att göra sig förstådd.Vad gäller kreativitet är detta en viktig poäng – just överföringen av betydelser bör vara det främsta målet när man talar ett främmande språk men det är också den största pådrivande faktorn för kreativitet eftersom det tvingar oss att tänka annorlunda.

Läs mer om om oss på Global Text översättningsbyrå.

Arkiv
Ett tids- och resursbesparande affärssystem
På Global Text använder vi oss sedan en tid tillbaka av XTRF – ett system…
Läs mer
Nya ord och gamla nyord
Greta Thunberg med sitt arbete för klimatet har inte bara bidragit till ordet Gretaeffekten i…
Läs mer
Att följa eller inte följa lagen
I språklagen kan vi bland annat läsa att svenska språket i offentlig verksamhet ska vara…
Läs mer

Ett ögonblick!

Din förfrågan hanteras