Att följa eller inte följa lagen

I språklagen kan vi bland annat läsa att svenska språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Precis vad det innebär och för vem språket ska vara begripligt är dock subjektivt. Huruvida lagen efterföljs är därför svårt att bedöma och meningarna går isär.

Trots att det inte utgår några sanktioner vid överträdelse av språklagen så kan det ha betydande konsekvenser för den enskilda individen. När myndigheter vill förmedla viktig information till allmänheten lönar det sig ofta att vara tydlig. Ett gott exempel kommer från det amerikanska skatteverket. De hade oerhört låg svarsfrekvens på ett utskick vars svar skulle kunna vara värdefulla för myndigheten. Efter att texten hade setts över och fått en enklare struktur steg svarsfrekvensen till 85 procent!

Huvudsyftet med lagen är att viktig information ska vara enkel att ta till sig. Det är dels en fråga om jämställdhet, dels en praktisk och inte minst ekonomisk fråga. Ett språk som fler förstår gynnar både mottagaren och avsändaren eftersom det minskar risken för extra administrativt arbete och frustration.

Argumenten för ett vårdat, enkelt och begripligt språk är många. Någonting att ha i bakhuvudet är dock att det är en utmaning att skriva begripligt om komplicerade saker. Långt ifrån alla har den förmågan. Hur pass enkelt ska myndighetsspråket egentligen vara då? Somliga menar att myndighetsspråk är en genre som gemene man bör kunna orientera sig i. Andra tycker att många texter är onödigt krångliga och att de leder till missförstånd. Viktigt är dock kanske, som språkforskaren Sture Allén uttrycker det: ”Kravet på ett klart språk får ju inte leda till ett förenklat innehåll”.

Klarspråk ur ett översättningsperspektiv kan vara problematiskt. Om det inte finns en tradition av klarspråk i källspråket blir det svårt att producera en måltext som är enkel och begriplig. Det är också en utmaning för översättaren att översätta en väldigt enkel text till ett språk där klarspråk inte är standard. Ett övergripande klarspråk i mångspråkiga organisationer skulle kunna leda till mindre arbete och bättre samklang mellan språken med klarspråk i källtexten. Utmaningen med att uppnå översättningar som harmoniserar med varandra uttrycker Bruce Corsino, språkkonsult för internationella organisationer så här: ”flerspråkighet via inte kontra klarspråk”.

Arkiv
Den gamla svenska byn i Ukraina
I södra Ukraina, vid floden Dnepr ligger Gammalsvenskby som är en del av byn Zmiivka.…
Läs mer
Esperanto – För en fredlig samexistens mellan skilda folk och kulturer
Doktor Esperanto var det pseudonym som upphovsmannen till språket använde och som gav namn till…
Läs mer
Rolig och rar eller lugn och märklig?
Trots att de skandinaviska språken är lika varandra på många sätt så finns det några…
Läs mer

Ett ögonblick!

Din förfrågan hanteras