Språkmaskineriet inom EU

Inom EU finns 24 officiella språk och arbetsspråk: Bulgariska, franska, maltesiska, kroatiska, tyska, polska, tjeckiska, grekiska, portugisiska, danska, ungerska, rumänska, nederländska, iriska, slovakiska, engelska, italienska, slovenska, estniska, lettiska, spanska, finska, litauiska och svenska.

Alla EU-medborgare ska ha rätt att få tillgång till EU-handlingar på något av det egna landets officiella språk, och ska även kunna skriva till kommissionen och få svar på sitt eget språk. Därmed är EU-översättning ett enormt maskineri, med 1 750 anställda översättareoch 600 assistenter. En del översättning läggs även ut på frilansande översättare och byråer.

Eftersom EU-dokumenten ska finnas tillgängliga för medborgarna att läsa på sina egna språk finns bland annat EU:s officiella tidning publicerad på nätet i många olika språkversioner, och det är faktiskt mycket av Google translate som baserats på dessa dokument. EU:s flerspråkiga termordlista finns även den upplagd på nätet och tillgänglig för allmänheten att söka i.

Till sin hjälp har EU olika interna verktyg och databaser som sparar termer och översatta meningar, för att effektivisera översättningen och säkerställa en konsekvent terminologi och ett konsekvent språkbruk bland annat vid uppdateringar av lagstiftningsdokument.

Exempel på EU-dokument som översätts är allt ifrån lagstiftning till ursprungsbeteckningar, webbplatser och brev till och från ministrar. Du kan alltså skriva en fråga till en minister på ditt modersmål, få den översatt till ministerns modersmål och sedan få ministerns svar översatt till ditt modersmål. De flesta texter inom EU framställs dock på engelska (ca 80%) och översätts sedan till de övriga medlemsländernas språk.

För att bli anställd som översättare inom EU krävs inte bara adekvat översättarutbildning utan även att man klarar ett särskilt uttagningsprov. Klarar man provet hamnar man på en lista med godkända kandidater, men måste ändå genomgå en klassisk rekryteringsprocess med ansökan och intervjuer om man väljs ut som intressant kandidat för en viss tjänst.

Related News
Rolig och rar eller lugn och märklig?
Trots att de skandinaviska språken är lika varandra på många sätt så finns det några…
Read more
Jag har det på tungan… Lethopedia!
Lethopedia är termen för att ha ett ord på tungan. Det kommer från grekiskans lḗthē…
Read more
Hull tångan rätt i mun!
Språket är kanske det som särskiljer oss allra mest från andra arter. Det är språket…
Read more

Wait a moment!

We are processing your request