Nya ord och gamla nyord

Greta Thunberg med sitt arbete för klimatet har inte bara bidragit till ordet Gretaeffekten i 2019 års nyordslista. Medvetenheten kring klimat och miljö är ämnet för ett flertal av de nya orden.

Om det tidigare har varit vanligt med skrytiga bilder från lyxiga flygresor är det nu snarare smygflygning som bli vanligare. I stället är det bilder från tågkupéer som får många uppmuntrande kommentarer och gilla-markeringar på Instagram. Fenomenet som kallas för att tågskryta och är också en tydlig spegling av aktuella debatter och samhällsrörelser gällande klimatet. Andra klimat- och miljörelaterade ord på listan är:

  • Klimatstrejk
  • Klimatnödläge
  • Klimatdiktatur
  • Grönt körfält

Nyordslistan kan liknas vid ett litet arkiv av det som präglade just det året. Vad pratade vi om? Vad hände i världen? Vilka nya fenomen var vi tvungna att hitta ord för? Någonting som listan onekligen präglades av 2019 var klimatdebatten. Klimatstrejk och klimatnödläge är för de flesta bekanta. Klimatdiktatur kanske inte är lika självklart. Det är benämningen för att ge en internationell organisation mandat att fatta överstatliga beslut gällande klimatet. Ett grönt körfält är ett körfält som är reserverat för fossila fordon, en satsning för att minska trafikens miljöpåverkan.

Om vi tittar tillbaka tjugo år i tiden så kan vi hitta ord som var aktuella då och som fortfarande är vanliga i språket, till exempel:

  • Transperson
  • Trafficking
  • Karriärcoach
  • Cookie som benämning på en liten mängd data som samlas in när vi rör oss på webben.

Vi kan förmoda att de här orden var frekventa i media och på andra plattformar 2000. Antingen eftersom fenomenen var nya och behövde ett namn, eller för att man börjar prata mer om det och hade behov av en officiell term.

Långt ifrån alla nyord blir dock särskilt långlivade. Det kan bero på att företeelsen som ordet beskriver försvinner från offentligheten. Eller på att ordet inte fyller någon funktion eller lucka i språket längre. Hur ofta hör man någon använda termen att Svenna sitt liv i betydelsen att ordna sitt liv som Sven-Göran Eriksson så att det blir lika framgångsrikt som hans?

Vilka ämnen som kommer att prägla listan år 2020 återstår att se. Kanske har Greta inspirerat till fler nyord eller så har vi vid det laget glömt vad klimatstrejk var.

Related News
Rolig och rar eller lugn och märklig?
Trots att de skandinaviska språken är lika varandra på många sätt så finns det några…
Read more
Jag har det på tungan… Lethopedia!
Lethopedia är termen för att ha ett ord på tungan. Det kommer från grekiskans lḗthē…
Read more
Hull tångan rätt i mun!
Språket är kanske det som särskiljer oss allra mest från andra arter. Det är språket…
Read more

Wait a moment!

We are processing your request