Att följa eller inte följa lagen

I språklagen kan vi bland annat läsa att svenska språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Precis vad det innebär och för vem språket ska vara begripligt är dock subjektivt. Huruvida lagen efterföljs är därför svårt att bedöma och meningarna går isär.

Trots att det inte utgår några sanktioner vid överträdelse av språklagen så kan det ha betydande konsekvenser för den enskilda individen. När myndigheter vill förmedla viktig information till allmänheten lönar det sig ofta att vara tydlig. Ett gott exempel kommer från det amerikanska skatteverket. De hade oerhört låg svarsfrekvens på ett utskick vars svar skulle kunna vara värdefulla för myndigheten. Efter att texten hade setts över och fått en enklare struktur steg svarsfrekvensen till 85 procent!

Huvudsyftet med lagen är att viktig information ska vara enkel att ta till sig. Det är dels en fråga om jämställdhet, dels en praktisk och inte minst ekonomisk fråga. Ett språk som fler förstår gynnar både mottagaren och avsändaren eftersom det minskar risken för extra administrativt arbete och frustration.

Argumenten för ett vårdat, enkelt och begripligt språk är många. Någonting att ha i bakhuvudet är dock att det är en utmaning att skriva begripligt om komplicerade saker. Långt ifrån alla har den förmågan. Hur pass enkelt ska myndighetsspråket egentligen vara då? Somliga menar att myndighetsspråk är en genre som gemene man bör kunna orientera sig i. Andra tycker att många texter är onödigt krångliga och att de leder till missförstånd. Viktigt är dock kanske, som språkforskaren Sture Allén uttrycker det: ”Kravet på ett klart språk får ju inte leda till ett förenklat innehåll”.

Klarspråk ur ett översättningsperspektiv kan vara problematiskt. Om det inte finns en tradition av klarspråk i källspråket blir det svårt att producera en måltext som är enkel och begriplig. Det är också en utmaning för översättaren att översätta en väldigt enkel text till ett språk där klarspråk inte är standard. Ett övergripande klarspråk i mångspråkiga organisationer skulle kunna leda till mindre arbete och bättre samklang mellan språken med klarspråk i källtexten. Utmaningen med att uppnå översättningar som harmoniserar med varandra uttrycker Bruce Corsino, språkkonsult för internationella organisationer så här: ”flerspråkighet via inte kontra klarspråk”.

Related News
Du gamla, Du fria: En språkvetares hyllning till Sverige
Den svenska nationalsången “Du gamla, Du fria” är mer än bara en sång – den…
Read more
Hur har det svenska språket förändrats sedan 1000-talet?
Det svenska språket har utvecklats avsevärt sedan 1000-talet då det förmodas ha uppstått. Under medeltiden…
Read more
Språkbråk i Mello – Nu kör vi!
År 1999 blev det återigen fritt fram för alla tävlande i Eurovision Song Contest att…
Read more

Wait a moment!

We are processing your request