Att följa eller inte följa lagen

I språklagen kan vi bland annat läsa att svenska språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Precis vad det innebär och för vem språket ska vara begripligt är dock subjektivt. Huruvida lagen efterföljs är därför svårt att bedöma och meningarna går isär.

Trots att det inte utgår några sanktioner vid överträdelse av språklagen så kan det ha betydande konsekvenser för den enskilda individen. När myndigheter vill förmedla viktig information till allmänheten lönar det sig ofta att vara tydlig. Ett gott exempel kommer från det amerikanska skatteverket. De hade oerhört låg svarsfrekvens på ett utskick vars svar skulle kunna vara värdefulla för myndigheten. Efter att texten hade setts över och fått en enklare struktur steg svarsfrekvensen till 85 procent!

Huvudsyftet med lagen är att viktig information ska vara enkel att ta till sig. Det är dels en fråga om jämställdhet, dels en praktisk och inte minst ekonomisk fråga. Ett språk som fler förstår gynnar både mottagaren och avsändaren eftersom det minskar risken för extra administrativt arbete och frustration.

Argumenten för ett vårdat, enkelt och begripligt språk är många. Någonting att ha i bakhuvudet är dock att det är en utmaning att skriva begripligt om komplicerade saker. Långt ifrån alla har den förmågan. Hur pass enkelt ska myndighetsspråket egentligen vara då? Somliga menar att myndighetsspråk är en genre som gemene man bör kunna orientera sig i. Andra tycker att många texter är onödigt krångliga och att de leder till missförstånd. Viktigt är dock kanske, som språkforskaren Sture Allén uttrycker det: ”Kravet på ett klart språk får ju inte leda till ett förenklat innehåll”.

Klarspråk ur ett översättningsperspektiv kan vara problematiskt. Om det inte finns en tradition av klarspråk i källspråket blir det svårt att producera en måltext som är enkel och begriplig. Det är också en utmaning för översättaren att översätta en väldigt enkel text till ett språk där klarspråk inte är standard. Ett övergripande klarspråk i mångspråkiga organisationer skulle kunna leda till mindre arbete och bättre samklang mellan språken med klarspråk i källtexten. Utmaningen med att uppnå översättningar som harmoniserar med varandra uttrycker Bruce Corsino, språkkonsult för internationella organisationer så här: ”flerspråkighet via inte kontra klarspråk”.

Related News
Ett tids- och resursbesparande affärssystem
På Global Text använder vi oss sedan en tid tillbaka av XTRF – ett system…
Read more
Nya ord och gamla nyord
Greta Thunberg med sitt arbete för klimatet har inte bara bidragit till ordet Gretaeffekten i…
Read more
Engelsk vs amerikansk engelska
Engelska är ett av världens största språk med ungefär 330 miljoner modersmålstalare, och talas som…
Read more

Wait a moment!

We are processing your request